Zielona przyszłość budownictwa – budynki energooszczędne, a właściwe systemy izolacyjne

Choć ekologia wciąż przez niektórych mylnie kojarzona jest z chwilową modą, doświadczeni inwestorzy w pełni zaakceptowali już fakt, że dbałość o środowisko jest nieodzownie zintegrowana z przyszłością nowoczesnego budownictwa. Na popularność ekologicznych budynków niewątpliwie mają również wpływ wyjątkowo niskie koszty ich eksploatacji. O tym, jak energooszczędność nowo wznoszonych budynków wiąże się z właściwą izolacją przewodów, a także w jaki sposób możliwe staje się spełnianie wymogów „zielonego budownictwa” opowiada Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku firmy Armacell.

Dobrze zaizolowana ekologia

Tendencja do rosnącej troski o środowisko jest wyraźnie dostrzegalna w każdym aspekcie codziennego życia. W równej mierze dotyczy to wymogów prawnych, którym coraz częściej muszą odpowiadać nowo budowane konstrukcje architektoniczne. O tym, czy dany budynek spełnia restrykcyjne kryteria „zielonego budownictwa” świadczą znane na całym świecie, prestiżowe certyfikaty nadawane budynkom, takie jak BREEAM, LEED i DGNB. Pełniąc funkcję obiektywnego narzędzia wyznaczającego zasady, jakim muszą podporządkować się nowoczesne budynki, pozwalają one nie tylko podnieść atrakcyjność danej inwestycji, ale, ze względu na obostrzenia prawne dotyczące energochłonności budynków, stają się coraz częściej czystą koniecznością, aniżeli tylko efektownym dodatkiem. Każda z instytucji certyfikujących wydających wspomniane powyżej świadectwa posiada odmienne kryteria, które decydują o regułach przyznawania certyfikatów, niemniej wszystkie utrzymują podobną politykę w kwestii energooszczędności nowych budowli. Ponieważ duże straty energii cieplnej wiążą się z instalacjami grzewczymi i klimatyzacyjnymi oraz niewłaściwym zaizolowaniem ich przewodów, to właśnie ku nim często kierowana jest uwaga kapituły. Całkowite zniesienie strat energii jest z punktu widzenia współczesnej architektury rzeczą niewykonalną, niemniej wykorzystanie precyzyjnie dopasowanych systemów izolacyjnych pomaga ograniczyć je do minimum – podkreśla Maria Witkowska, Dyrektor Techniczny Rynku firmy Armacell. Kluczowym aspektem doboru optymalnych otulin jest nie tylko sprofilowanie ich właściwości względem charakteru zabezpieczanych przewodów, ale także wybór materiału o właściwej grubości i strukturze. Podjęcie w pełni przemyślanej decyzji w kwestii systemów izolacyjnych będzie miało bezpośredni wpływ nie tylko na zmniejszenie energochłonności budynku, ale pozwoli zarazem zapewnić, jak najmniejszy stopień jego szkodliwej ingerencji w środowisko naturalne.

Ekologiczna produkcja

Bardzo istotną, choć niejednokrotnie ignorowaną kwestią, jest nie tylko jakość, ale i metody produkcji materiałów aspirujących do rangi przyjaznych dla środowiska elementów budowlanych. Opublikowana w 2012 roku norma środowiskowa EN 15804 służy określaniu ekologicznych aspektów danych wyrobów technicznych, właśnie pod kątem procesu ich produkcji. Uzyskanie deklaracji zgodności z normą EN 15804 (tzw. EPD europejskiej deklaracji środowiskowej dla produktu), w połączeniu z wysokim stopniem energooszczędności obiektu stanowią solidną podstawę do nadania budynkowi certyfikatów BREEAM, LEED oraz DGNB. Armacell jest w trakcie opracowywania EPD dla swoich izolacji

Firma Armacell, jako światowy lider z zakresu techniczno-budowlanych systemów izolacyjnych, od wielu lat kieruje się troską o aspekt ekologiczny dostarczanych produktów. Dzięki temu szeroka gama naszych odpowiadających surowym normom materiałów budowlanych, pozwala zadbać nie tylko o komfort oraz budżet inwestorów, zarówno prywatnych, jak i komercyjnych, ale także o całościowo pojęte środowisko naturalne – podsumowuje Maria Witkowska z firmy Armacell.

Kategorie
Dom