Odwodnianie wykopów igłofitrami

Możliwość czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych to w przypadku prac prowadzonych poniżej tego poziomu ogromna korzyść. Budowa fundamentów czy prowadzenie prac przy konstrukcjach wodno-kanalizacyjnych jest prostsze i dużo szybsze. Odwodnianie wykopów igłofiltrami to obecnie standard. 

Jak działają igłofiltry

Igłofiltry używa się do obniżania wód gruntowych. Stosowane są głównie przy czasowym osuszaniu wykopów budowlanych. Nikt już nie czeka i nie zastanawia się, czy wody gruntowe uniemożliwia budowę. Odwodnienie uwzględniane jest na etapie projektowania. 

Instalacja z zastosowaniem igłofiltrów to rodzaj pompy. Przewody zakończone filtrami umieszczone głęboko w gruncie wysysają wodę, która następnie jest odprowadzana poza teren budowy.

Sam igłofiltr to przewód rurowy (PE, PCV, metal) zakończony filtrem służącym do wypompowania wody z gruntu. Cienkie igłofiltry podłączane są do grubszych rur tzw. kolektorów ssących.  A wszystko podłączone jest do  agregatu pompowego. Agregat wytwarza podciśnienie, które umożliwia zasysanie wody. Następnie woda odprowadzana jest przez rury przelotowe lub węże strażackie. Bardzo istotna dla skuteczności działania jest oczywiście szczelność takiego systemu.

Igłofiltry wprowadzane są do gruntu najczęściej metodą wpłukiwania. W rurze wpłukującej umieszcza się przewód z igłofiltrem i tłoczy się wodę w głąb ziemi pod dość dużym ciśnieniem (co najmniej 3 bary). Skuteczność wpłukiwania zależy głównie od rodzaju gruntu. Gdy wpłukiwanie zawiedzie np. z uwagi na dużą ilość kamieni, stosuje się wiertnice przy pomocy których tworzone są kanały, w których umieszcza się igłofiltry.

W Polsce najczęściej stosuje się igłofiltry elastyczne PE 32. Ich zainstalowanie nie wymaga ciężkiego sprzętu i jest dość proste. W polskich warunkach ten typ instalacji sprawdza się najlepiej.

Czym jest odwadnianie wykopów?

Odwadnianie wykopów budowlanych jest obecnie uwzględniane już na etapie prac projektowych. Obniżenie poziomu wód gruntowych umożliwia swobodne prowadzenie prac. Budowa przebiega bez zakłóceń powodowanych przez gromadzącą się w wykopie wodę. Prace przebiegają szybko. Możliwe jest użycie zaawansowanego sprzętu. 

Zastosowanie igłofiltrów

Instalacje z użyciem igłofiltrów mają szerokie zastosowanie. Obecnie ta technologia odwodnienia i obniżenia poziomu wód gruntowych najczęściej wybierana. Stosuje się ją przede wszystkim do odwodnienia wykopów budowlanych oraz w przypadku prowadzenia prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych, gdy konieczne jest osuszenie gruntu poniżej naturalnego poziomu wód.

Technologia z użyciem igłofiltrów stosowana jest również do tzw. odwodnienia geotechnicznego. W przypadku niestabilnego podłoża obniżenie poziomu wód ma na celu zwiększenie stabilności gruntu. Dodatkowo  zapobiega to również niepożądanym w trakcie budowy osunięciom mas ziemi.

Czasami igłofiltry stosuje się do odwadniania terenów rolniczych lub w celu uzyskania wody pitnej czy gospodarczej np. do nawodnienia upraw. 

Kategorie
Technologie i Materiały