Wysokiej jakości materiały budowlane gwarancją zdrowia i dobrego samopoczucia

Dbałość o zdrowie to zagadnienie, które wpływa na branżę budowlaną w coraz większym stopniu. Ekologiczność poszczególnych materiałów przejawia się bowiem nie tylko w sposobie ich produkcji i wpływie na efektywność energetyczną obiektów, ale również oddziaływaniu bezpośrednio na samopoczucie użytkowników.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wskazuje w dziale VIII niemal jednoznacznie, jakimi właściwościami w zakresie higieny i zdrowia powinny charakteryzować się obiekty budowlane[1]. Wymagania ogólne stanowią, że „budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia”. Spełnienietych zaleceń w zakresie materiałów budowlanych, jest możliwe przy użyciu materiałów bezpiecznych, nieemitujących żadnych szkodliwych związków. Są to przede wszystkim takie produkty, których proces produkcyjny zakłada wykorzystanie naturalnych surowców. Bloczki silikatowe potocznie nazywane „sztucznym kamieniem”, składają się jedynie z piasku, wapna i wody. Dzięki temu właściwości fizyczne silikatów umożliwiają wzniesienie przy ich użyciu obiektów, które są nie tylko trwałe, ale również przyjazne użytkownikom.

Silikaty – tak chciała natura

Kamień w historii budownictwa od zawsze był cenionym materiałem. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii produkcyjnych, można z łatwością przygotować jego substytut, z zachowaniem jego najważniejszych właściwości fizycznych. „Silikaty mają charakter ekologiczny. Nie tylko nie emitują szkodliwych związków, ale pod względem promieniotwórczości naturalnej zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Podczas ich produkcji nie wykorzystuje się surowców czy związków chemicznych mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W razie konieczności mogą być poddane recyklingowi”, mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY. Te właściwości w połączeniu z wytrzymałością, izolacyjnością akustyczną i atrakcyjnością ekonomiczną wyrobów wapienno-piaskowych, powodują, że bloczki silikatowe są coraz szerzej stosowanymi elementami budowlanymi. Spotyka się je nie tylko w domach jednorodzinnych, czy budownictwie wielorodzinnym, ale również w budynkach o przeznaczeniu komercyjnym bądź w ośrodkach opieki zdrowotnej.

Natura i zdrowie

Za nowoczesny budynek, a zatem zdrowe i przyjazne wnętrza, odpowiadają takie właściwości materiałów budowlanych, które gwarantują utrzymanie odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach, zapewniają minimalny wpływ szkodliwego promieniowania, ochronę przed korozją biologiczną oraz przed hałasem i drganiami. „Niska nasiąkliwość oraz zasadowy odczyn silikatów sprawiają, że tworzą środowisko wysoce odporne na rozwój mikroorganizmów mających negatywny wpływ na dobre samopoczucie użytkowników obiektów. Dodatkowo bloczki silikatowe akumulują ciepło, co sprawia, że o wiele efektywniej można ogrzewać bądź wychładzać pomieszczenia, a odpowiednia temperatura wnętrz to jeden z podstawowych czynników stanowiących o komforcie użytkowników obiektów. Produkty wapienno-piaskowe są także odporne na zamarzanie, co chroni je przed korozją, a dzięki temu wybudowane z nich obiekty nie są narażone na przenikanie wilgoci, czy straty ciepła”, wyjaśnia Joanna Nowaczyk. Duża gęstość silikatów sprawia, że są także wysokiej jakości izolatorem akustycznym –znacząco niwelują przedostawanie się uciążliwych odgłosów z zewnątrz budynków bądź z ich wnętrz (w postaci dźwięków z urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, czy szumów z instalacji wodno-kanalizacyjnych i nawiewowych).

Rozbudowana funkcjonalność bloczków silikatowychpowoduje, że są one wysokiej jakości materiałami budowlanymi. Są bowiem gwarantem wzniesienia budynków tylko trwałych i energooszczędnych, ale również budynków zapewniających korzystny mikroklimat wnętrz, co jest kluczowym zagadnieniem z perspektywy zdrowia i dobrego samopoczuciaużytkowników.

Kategorie
Polecane