Wymagane warunki sanitarne przy produkcji żywności

Produkcja żywności podlega systemowi HACCP dotyczącemu eliminowania w procesie produkcji od momentu pozyskania surowca do momentu dystrybucji produktów, wszelkich zagrożeń zdrowotnych powodowanych przez czynniki chemiczne, biologiczne oraz fizyczne. Nakłada na pracowników obowiązek stosowania się do restrykcyjnych norm. Dotyczy także pracodawców i konieczności zapewnienia przez nich odpowiednich warunków przy produkcji żywności, np. możliwości korzystania z bezdotykowych dozowników mydła do rąk.

Właściwie wentylowane pomieszczenie i materiały nieszkodliwe

Tam, gdzie produkowana jest żywność cała konstrukcja budynku musi być zbudowana z nieszkodliwych dla zdrowia materiałów. Wszystko, co znajduje się na hali produkcyjnej musi być zabezpieczone w taki sposób, aby niemożliwe było dostanie się szkodliwych metali, czy uszkodzonych części maszyn do produkowanej żywności. Niezbędne jest zatem zapewnienie kontroli sprzętu, jego sprawności, a także przeprowadzanie jego dezynfekcji po każdej partii produktów, bądź każdej zmianie. Istotne znaczenie ma także odpowiednia wentylacja na hali produkcyjnej. Również od strony wentylacji nie powinny dostawać się do pomieszczenia żadne zanieczyszczenia. Zatem przy wentylacji mechanicznej konieczna jest stała kontrola czystości filtrów i w razie konieczności ich czyszczenie lub wymiana. Trzeba również zapewnić stałą konserwację wentylacji mechanicznej w wyznaczonym przez producenta czasie, aby zapobiec awariom wstrzymującym produkcję na dłuższy czas.

Dostęp do sanitariatów i ich odpowiednia odległość od hali produkcyjnej

Każdy przedsiębiorca produkujący żywność musi zapewnić swoim pracownikom dostęp do toalety z odpowiednią ilością kabin toaletowych i umywalek, dostosowaną do ilości pracowników na zmianie. Istotne znaczenie ma również zapewnienie środków czystości przeznaczonych do dozowników do mydła. Można wykorzystać mydło w płynie lub bardziej skondensowane mydło w pianie. Dozowniki do mydła do rąk bezwzględnie powinny być bezdotykowe, a znajdujące się w toalecie suszarki wyposażone w filtry HEPA najwyższej klasy. Dodatkowo powinien być stały dostęp do rękawiczek jednorazowych używanych na hali produkcyjnej, zdejmowanych i wyrzucanych każdorazowo po wyjściu z hali produkcyjnej. Warto zaznaczyć, że toalety według przepisów nie mogą znajdować się bezpośrednio przy hali produkcyjnej. Zarówno na hali produkcyjnej, jak i w toalecie powinny być zamontowane drzwi wahadłowe, aby ograniczyć maksymalnie przenoszenie bakterii. Dzięki temu po skorzystaniu z dozownika do mydła i umyciu rąk nie trzeba chwytać za klamkę będącą siedliskiem drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej

Kolejną kwestią niezbędną przy produkcji żywności jest zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej. Zatem są to nie tylko białe uniformy robocze, bądź fartuchy, ale również czepki ochronne zakładane na głowę, a także rękawiczki, czy obuwie robocze. Dostanie się włosów do produktu dyskredytuje je w oczach klientów, jeśli zostanie to pominięte przy kontroli jakości. Zatem należy robić wszystko, aby do takich sytuacji nie dopuszczać. Przed wejściem na halę produkcyjną należy przebrać się w czystą odzież roboczą, nałożyć odzież ochronną, a wcześniej zdjąć bezwzględnie całą biżuterię jaką ma się na sobie. Dbanie o czystość odzieży roboczej jest niezbędna, a w zabrudzonej odzieży nikt nie ma prawa wejść na halę.

Jak czyści się sprzęt i stanowiska pracy?

Dezynfekcja sprzętu jak już zostało wspomniane jest niezbędna. Do tego celu w przedsiębiorstwach produkujących żywność stosuje się specjalne środki czyszczące dopuszczone do kontaktu z żywnością. Nie można stosować zwykłej chemii, gdyż nic szkodliwego nie może wniknąć w maszyny produkcyjne czy blaty robocze. Również do czyszczenia podług konieczne jest stosowanie bezpiecznej chemii.

Stosowanie się do wymogów sanepidu jest koniecznością dla każdego przedsiębiorstwa produkującego żywność. W skrajnych przypadkach przy stwierdzeniu nieprawidłowości w trakcie kontroli zakład może zostać zamknięty, a na przedsiębiorcę dodatkowo nałożona kara finansowa. W przypadku skażenia żywności straty nie dotyczą jedynie kwestii produkcyjnych, ale przede wszystkim wizerunkowych.

Kategorie
Technologie i Materiały