Ściany przeciwpożarowe- wytyczne

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego mają bardzo ważną funkcję w budynku ponieważ oddzielają one od siebie poszczególne strefy pożarowe. Aby dobrze spełniać swoją funkcję muszą one podczas pożaru zapewniać nośność i szczelność na określonym poziomie.

Jak powinna być zbudowana ściana ogniowa?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że już fundament lub strop, na którym stawiana będzie ściana musi posiadać klasę odporności na działanie ognia co najmniej taką, jaką będzie miała ściana. Samą ścianę należy wznosić z materiałów niepalnych o odpowiedniej klasie ognioodporności. Powierzchnia wszelkich otworów w ścianie jest ściśle ograniczona do 15%, a w przypadku stropu do zaledwie 0,5%.

Drzwi przeciwpożarowe

Wszelkie otwory w ścianach pożarowych muszą być obudowane przedsionkami, bądź zamykane na drzwi przeciwpożarowe lub inne szczelne zamknięcie przeciwpożarowe. W przypadku ścian wykonywanych w technologii zabudowy lekkiej z płyt karton-gips stosuje się specjalne drzwi rewizyjne. Są one wykonane z płyt o wysokiej klasie odporności umieszczonych na solidnej aluminiowej ramie. Dobrą szczelność drzwi rewizyjnych zapewnia uszczelka, która w warunkach pożaru pęcznieje.

Przepusty instalacyjne w ścianach pożarowych

Przejścia instalacji przez ściany pożarowe to newralgiczne miejsca, które nieodpowiednio zabezpieczone mogą stać się przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru na inne strefy pożarowe. Przepusty instalacyjne muszą posiadać odpowiednią klasę ognioodporności w stosunku do ścian i stropów, przez które przechodzą. Zabezpieczeniem dla nich jest stosowanie uszczelek ogniowych, które pęcznieją przy wysokich temperaturach szczelnie zamykając światło otworu. W przypadku przewodów wentylacyjnych stosuje się klapy odcinające. Podczas pożaru automatycznie zamykają one daną strefę pożarową i uniemożliwiają rozprzestrzenianie się gazów, ognia i wysokich temperatur na pozostałe części budynku. Warto zauważyć, że klapy powinny być tak rozmieszczone, aby wentylacja w części budynku niezagrożonej pożarem działa prawidłowo.

Kategorie
Technologie i Materiały