Prace geotechniczne i geotechnika w budownictwie – na czym polega?

Geotechnika i wszelkie związane z nią prace są niezbędne w budownictwie. Dzięki takim technologiom istnieje możliwość zaprojektowania i postawienia budynków zapewniając przy tym możliwie największe bezpieczeństwo. Na czym więc polega geotechnika i jakie konkretnie prace są z nią związane?

 

Czym jest geotechnika?

Geotechnika jest niezbędna podczas prac budowlanych (keller.com.pl), zajmuje się bowiem właściwościami gruntu, co jest przydatne podczas wykonywania fundamentów, nawierzchni drogowych, stawiania budowli ziemnych i podziemnych itp. Geotechnika wykorzystuje także inne dyscypliny, takie jak geologia, gruntoznawstwo, czy mechanika gruntów. A jakie roboty geotechniczne warto wyróżnić?

 

Geodreny

Geodreny to technologia stosowana w przypadku szczególnie nawodnionych gruntów spoistych i organicznych. Wykorzystuje się ją najczęściej podczas budowy dróg, placów składowych, czy parkingów. Dzięki geodrenom skraca się droga filtracji wody w podłożu, wypływa ona wzdłuż drenów na powierzchnię. Taka technologia ma wiele zalet, wśród nich wymienia się głównie szybkość wykonania, niskie koszty oraz przyspieszenie konsolidacji gruntów.

 

Zagęszczanie impulsowe

Technologia zagęszczania impulsowego to wzmacnianie rozluźnionych gruntów poprzez impulsowe ubijanie. To skutkuje poprawą parametrów ściśliwości i zagęszczenia. Prace te mogą być wykonywane do głębokości 6,5 m. Wykorzystywane są przy nich urządzenia składające się z młota hydraulicznego i ze stopy uderzeniowej. Technika ta znajduje zastosowanie w powierzchniach użytkowych, wzmocnieniach gruntu pod fundamentami, zagęszczeniach odpadów górniczych, powierzchniowych dogęszczeniach gruntu, zagęszczeniach platform itd.

 

Wibroflotacja

Wibroflotacja to technologia używana w gruntach sypkich. Ma ona na celu wzmocnienie gruntu poprzez odpowiednie jego zagęszczenie. Dzięki tej technice można podwyższyć lub wyrównać stopień zagęszczenia. Wykorzystuje się przy tym wgłębne wibratory o zróżnicowanej mocy, częstotliwości i amplitudzie drgań. Wśród zalet takiego rozwiązania wymienia się wysoką skuteczność, zwiększenie ściśliwości, dostosowanie do konkretnej budowy, brak szkodliwości dla środowiska.

 

Iniekcja rozpychająca

Technologia te skoncentrowana jest na wypełnianiu gruntu specjalnym materiałem, dzięki któremu dochodzi do zagęszczenia. Wpompowanie go odbywa się pod wysokim ciśnieniem. Iniekcja rozpychająca znajduje zastosowanie w gruntach luźnych niespoistych, spoistych oraz w strefie rozluźnionego gruntu. Wśród zalet tej technologii wyróżnia się trwałość, wykorzystanie lekkich maszyn, brak urobku, możliwość zastosowanie jedynie pod konkretnym fragmentem budynku. W metodzie tej nie używa się wody, co także jest korzystne. Ponadto roboty najczęściej można wykonać z zewnątrz budynku. Na plus jest jeszcze brak wibracji oraz przeważnie brak udaru, jeśli pozwalają na to warunki techniczne.

Kategorie
Technologie i Materiały