Likwidacja spółki z o.o. – co warto o niej wiedzieć?

Prowadzenie działalności w formie spółki nie zawsze przebiega tak jakbyśmy tego chcieli. Czasem zdarza się tak, że konieczne jest jej zakończenie. Wiele osób, które stają przed taką trudną decyzją nie wie jak powinna wyglądać likwidacja spółki według przepisu prawa. Spróbujmy więc nieco przybliżyć kwestie z tym związane.

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Prowadzenie biznesu nie zawsze jest zadaniem łatwym. Zrozumiemy to gdy poznamy możliwe przyczyny likwidacji spółki. Może być ona bowiem spowodowana zarówno czynnikiem ludzkim (np. brak porozumienia pomiędzy wspólnikami) jak i kwestiami związanymi z działalnością i finansami. Likwidacja spółki z o.o. może bowiem nastąpić w przypadku gdy nastąpił upływ okresu, na jaki spółka została zawiązana, spółka zmaga się z problemami finansowymi lub nie posiada majątku. Do likwidacji doprowadzić może również sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata.

Jak wygląda proces likwidacji spółki?

Likwidacja spółki z o.o. to proces, który ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz wspólników. Zaczyna się od wygaszenia kompetencji zarządu spółki oraz prokurentów. Zamiast nich prawa i obowiązki przejmują likwidatorzy, których bardzo często wybiera się z ostatniego zarządu spółki choć nie jest to regułą. Zadaniem likwidatorów jest rozliczenie finansów spółki przed wykreśleniem jej z rejestru. W tym celu likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń. Robią to poprzez ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W czasie trwania procesu likwidacji majątek spółki rozdzielany jest nie tylko wierzycielom, ale również wspólnikom (według posiadanych przez nich udziałów). Jeśli spółka nie posiada wystarczającego majątku na zaspokojenie tych roszczeń niezbędne może okazać się pokrycie niedoborów przez wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, bądź wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Podsumowując, proces likwidacji spółki jest jasno określony przepisami prawa. Mają one na celu ochronę zarówno wierzycieli spółki, jak i wspólników, którzy ją zawarli. Dzięki temu zakończenie działalności spółki z o.o nie musi wiązać się z poważnymi problemami finansowymi.

Artykuł powstał w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki