Czy konieczna jest konserwacja klimatyzacji?

Klimatyzacja polega na wymianie powietrza w pomieszczeniach, co pozwala na utrzymanie warunków klimatycznych gwarantujących dogodne warunki pracy, czyli odpowiedniego zakresu temperatur oraz wilgotności powietrza.

Działanie klimatyzacji polega na pobraniu ciepła z jednego miejsca i przekazaniu go w drugie miejsce. W skład klimatyzacji wchodzą parownik oraz skraplacz, które połączone są rurami miedzianymi w ramach izolacji termicznej.

Czy klimatyzacja musi być czyszczona?

klimatyzatory podobnie jak inne nowoczesne instalacje technologiczne, w przypadku uszkodzenia lub awarii mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Z kolei w wyniku zniszczenia lub braku obsługi technicznej mogą narazić właściciela na straty. Dlatego też zaleca się, aby klimatyzacja jak inne instalacje podlegała okresowym przeglądom serwisowym oraz konserwacji tak jak np. konserwacja instalacji sanitarnej lub konserwacja instalacji elektrycznej. Jest to ważne przede wszystkim w miejscach pracy, gdzie niemal przez cały czas przebywają ludzie.

Na co naraża człowieka niezadbana klimatyzacja?

Brak jest przepisów prawnych, które nakładałyby na pracodawcę obowiązek przestrzegania terminów czyszczenia i wymiany filtrów urządzeń klimatyzacyjnych. jednakże powinien czyścić instalacje i klimatyzatory zgodnie z instrukcją użytkowania. W sytuacji, gdy z klimatyzatora wydobywa się nieprzyjemna woń konieczny jest natychmiastowy przegląd, gdyż może to oznaczać pojawienie się pleśni lub grzyba. Dodatkowo osoby przebywające w klimatyzowanych pomieszczeniach narażone są na różne choroby, które wynikają z wdychania powietrza przepływającego przez klimatyzację. W układach klimatyzacji najczęściej spotyka się takie bakterie jak:

  • Legionella pneumophila,
  • Gronkowiec złocisty (Staphylococcus Ureus),
  • Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas Aeruginosa),
  • Pałeczka okrężnicy (Escherichia Coli) oraz
  • Paciorkowiec kałowy (Enterococcus Hirae).

Spotykane są również grzyby jak Kropidlak czarny (Aspergillus Niger) oraz Candida Albicans.

Na czym polega konserwacja klimatyzacji?

Regularna konserwacja klimatyzacji zapewnia jej wydajność oraz sprawne funkcjonowanie. Odpowiednio konserwowany klimatyzator będzie spełniał swoją rolę, a w innym przypadku będzie ponownie wprowadzał zanieczyszczenia i mikrocząstki kurzu, bakterii, grzybów do obiegu powietrza w pomieszczeniu. W ramach prac konserwatorskich powinno nastąpić oczyszczenie filtrów z kurzu, bakterii, grzybów czy drobnoustrojów, skontrolowanie pracy turbiny, odkażenie parownika czy wyczyszczenie agregatu skraplacza.

Kategorie
Odnowa i Remont